Birding in Lindley

  • info@lindley.co.za

Because Lindley district and area (50km circumference) consists of a few habitats, there are a large variety of birds. Since 1995 I keep a list and the total number of bird species that I've recorded since is 289. The list is available. We have Vals River just passing the village, which is accessible via Piekniekdraai, where there are also two village dams, which is the residents' water supply. Of course there are many water birds such as Egyptian Geese (Egyptian Geese) various kinds of ducks (Duck), African Darter (Darter) Divers (Cormorant), Grebes (Grebe) Herons (Heron), Kingfishers (Kingfisher) and many others. Fish Eagles (African Fish Eagle) is sometimes also noted here.

On the farm there are large pans with a feast of birds like Flamingos (Flamingo), and Ducks. All three types of cranes (Crane) have been observed in one of the pans. The grassland, among others many kinds Larks (Lark), cisticolas (Tinktinkie), Pipits (coffer) and Longclaws (Orangethroated Longclaw).

And to see the Buntings (Bunting), Mountain Chat (Mountain WHEATEAR (IM), Mocking Chat (Mocking Cliff Chat) and the rare Cape Eagle Owl (Cape Eagle Owl) against the hills in the area. The Voortrekker farm Doornkloof is located in thornveld, bringing in Blousysies (Blue Waxbill) Koningblousysies (Violet-eared Waxbill) and others.

The residents enjoy the garden birds. This includes the Woodcutters (Barbet), Common Robin (Cape Robin-chat), Geelbeklyster (Karoo Thrush), Bokmakierie, 4 kinds of Canaries (Canary), 3 types of Sparrows (Sparrow) and 3 types of Sunbirds (Sunbird). At night regularly Nonnetjieuile (Barn Owl) and Spotted Eagle Owl (Spotted Eagle Owl) can be heard and seen.

Rare summer visitors also visit the area such as the Honey Buzzard (Honey Buzzard), which may be seen in the town. Brown Fox Birds (Steppe Buzzard) can be seen during the summer on the pylons especially on dirt roads that traverse the district. A few winter visitors who visit the area include the Black Harrier (Black Harrier), Fairy Flycatcher (Fairy Flycather) and Sentinel (Sentinel Rock Thrush).Omdat Lindley distrik en omgewing ( 50km omtrek) uit ‘n paar habitats bestaan is daar ‘n groot verskeidenheid voëlsoorte te sien. Sedert 1995 hou ek ‘n lys by en is die totale aantal voëlsoorte wat ek aangeteken het 289. Die lys is beskikbaar. Ons het die Valsrivier wat sommer teen die dorp verbyloop, wat bereikbaar is te Piekniekdraai, waar daar ook die twee dorpsdamme is, wat die inwoners se waterbron is. Hier is natuurlik baie watervoëls soos Kolganse (Egyptian Geese) verskeie soorte Eende (Duck), Slanghalsvoël (Darter), Duikers (Cormorant), Dobbertjies (Grebe), Reiers (Heron), Visvangers (Kingfisher) en baie ander. Visarende (African Fish Eagle) word soms ook hier opgemerk.

Op van die plase is daar groot panne met ‘n fees van voëls soos Flaminke (Flamingo), en Eende. Al drie soorte Kraanvoëls (Crane) was al waargeneem by een van die panne. Die grasveld het onder andere baie soorte Lewerikke (Lark), Klopkloppies (Cisticola), Koesters (Pipit) en die Oranjekeelkalkoentjie (Orangethroated Longclaw).

Op en teen die koppies in die omgewing is die Streepkoppies (Bunting), Bergwagter (Mountain Wheatear (chat), Dassievoël (Mocking Cliff Chat) en die skaars Kaapse Ooruil (Cape Eagle Owl) te sien. Die Voortrekkerplaas Doornkloof is geleë in doringveld, wat sy eie soorte oplewer soos Blousysies (Blue Waxbill), Koningblousysies (Violet-eared Waxbill) en ander.

Tuinvoëls verskaf aan die inwoners baie plesier. Dit sluit in die Houtkappers (Barbet), Gewone Janfrederik (Cape Robin-chat), Geelbeklyster (Karoo Thrush), Bokmakierie, 4 soorte Kanaries (Canary), 3 soorte Mossies (Sparrow) en 3 soorte Suikerbekkies ( Sunbird). Snags word gereëld Nonnetjieuile(Barn Owl) en Gevlekte Ooruile (Spotted Eagle Owl) gehoor en gesien. Skaars somerbesoekers besoek die omgewing soos die Wespedief (Honey Buzzard), wat soms in die dorp gesien kan word. Bruinjakkalsvoëls (Steppe Buzzard) is gedurende die somer te sien op die kragpale veral op die grondpaaie wat die distrik deurkruis. ‘n Paar winterbesoekers wat die omgewing besoek sluit in die Witkruisvleivalk (Black Harrier), Feevlieëvanger (Fairy Flycather) en Langtoonkliplyster ( Sentinel Rock Thrush).